On-linová klubovňa : The Force Awakens - dokážeme vyliečit rakovinu vírusmi?

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR09b4eyARYZo5-XEsh_2Xj7gsYDaNEbD...

S rakovinou sa vo svojom okolí stretol takmer každý z nás. Tradičné liečby nie sú vždy účinné a vedľajšie účinky sú pre pacientov veľmi vážne. Na prednáške  nám bude predstavený nový koncept potenciálnej liečby rakoviny, ktorý spája známe súvislosti v novom svetle. Môžeme pomocou vírusov a RNA interferencie vyliečiť rakovinu?

Prednášajúca: Tereza Brachtlová (Terki) je PhD študentkou v Cancer Center Amsterdam, AmsterdamUMC – Vumc od septembra 2016. Počas doktorandského štúdia zároveň pracuje ako vedkyňa na klinickej štúdii (testujúcej nový onkolytický adenovírus na liečbu rakoviny prostaty), ktorá práve prebieha v Kanade.

Vo svojom PhD štúdiu pracuje na identifikácii génov v rakovinových bunkách, ktoré po umlčaní subsekventne zlepšia účinnosť liečby oncolytickými adenovírusmi a znížia imunosupresiu v mikroprostredí nádoru.

Bakalársky titul (BSc. Applied Biomedical Sciences) dostala v roku 2011 na Middlesex University v Londýne (UK) a magisterský titul (MSc. Medical Sciences – Infection Biology) dostala v roku 2013 na Uppsala University v Uppsala (Švédsko).

Popri bakalárskom štúdiu absolvovala stáž vo Whittington hospital (Londýn), kde skončila s registráciou “Odbornik v biomedicínskej vede”. Popri magisterskom štúdiu ukončila Uppsala Graduate School in Biomedical Research, kde sa primárne sústredila na výskum adenovírusov. Ďalšie projekty a stáže zahŕňali výskum antibiotickej rezistencie, vplyv pohlavných hormónov na incidenciu zápalu močových ciest, alebo účinok serglycínu na progresiu nádorov inzulinómu.