Kritické myslenie a argumentácia v praxi

Video z prednášky Jakuba Kobelu 25.1.2018