Klubovňa Mensy - Je základný, či nepodmienený príjem pre každého, reálny?

https://www.youtube.com/watch?v=JzeArFZKz7M

Ekonomická nestabilita, nové technológie prenikajúce do každej pracovnej sféry, pandémia koronavírusu; tieto a množstvo ďalších podnetov v posledných rokoch zvýšili povedomie a dopyt po všeobecnom základnom príjme. Sociálne opatrenie, podľa ktorého by bol všetkým občanom, a to bez žiadnych podmienok mesačne vyplácaný jednotný príjem patrí k najzaujímavejším konceptom, ktoré majú potenciál ovplyvniť verejnú diskusiu, ako aj sociálnu politiku vyspelých štátov.

Avšak ako každá zdanlivo jednoduchá vec, aj univerzálny základný príjem je komplexný fenomén, ktorý pod drobnohľadom začne ukazovať trhliny.
Počas prednášky si povieme, kde má univerzálny základný príjem svoje korene, aké zažil vlny záujmu, aké sú jeho predpokladané pozitíva a riziká, aké výskumy a prieskumy sa vykonávali na túto tému, ako je politicky prijateľný, aké sú hlavné bariéry stojace v jeho prijatí, a hlavne čo si myslí slovenská spoločnosť o tomto príjme.

Prednášajúci: Mgr. Ľubomír Šottník
V súčasnosti doktorand na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied.
Jeho výskumný zámer sa zameriava na vplyv nových technológií na trh práce a spoločnosť a realizovateľnosť univerzálneho základného príjmu.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš