Klubovňa Mensy - Covid—nečakané ekonomické dôsledky

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=32lKFo3P7Y8

Počas korona krízy rástli nielen burzy, ale aj ceny nehnuteľností. Po odznení najvážnejších zdravotných rizík sme zas svedkami bezprecedentného rastu cien komodít, ale aj cien v nákladnej doprave. Pozrime sa spolu na príčiny, na pohľad, paradoxného vývoja v hospodárstve počas najvážnejšej globálnej pandémie od čias španielskej chrípky.

Prednášajúci: Vladimír Vaňo je skúsený slovenský analytik, ktorý začínal ešte v minulom storočí vo Veľkej Štvorke a rokmi sa vypracoval na Hlavného ekonóma stredoeurópskej bankovej skupiny vo Viedni.

Je absolventom Carlson School of Management a Wirtschaftsuniversität Wien, kde pôsobí v Medzinárodnom poradnom výbore a členom Mensy Slovensko.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš