Klubovňa - Dve storočia egyptológie: od rozlúštenia hieroglyfov po súčasnosť

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=oeSgWVwA8jI

Druhá zo série prednášok o egyptológii.

Egyptológia je v palete humanitných a spoločenských vied relatívne mladou disciplínou, v tomto roku oslávi dve storočia svojej dobrodružnej existencie. Historici sa zhodujú dokonca na presnom dátume, kedy vznikla, bolo to 27. septembra 1822, keď Jean-François Champollion v Paríži francúzskej akadémii odprednášal svoj návrh rozlúštenia staroegyptských hieroglyfov. Neujal sa hneď a všade, jeho správnosť muselo potvrdiť niekoľko ďalších bádateľov a zdokonaliť ďalšie generácie egyptológov. Medzi ne sa radia aj egyptológovia slovenskí a slovenského pôvodu.

Pri tejto príležitosti nám naša členka Renáta Rábeková sprostredkovala sériu prednášok popredných slovenských a českých egyptológov.

Prednáška sa zameria predovšetkým na strastiplný život jej zakladateľa, Jean-François Champolliona (1790–1832), v závere sa však pozrieme aj na to, ako sa egyptológia od svojho vzniku premenila.

Prednášajúci: Mgr. et Mgr.Martin Odler, Ph.D. je vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu Filosofickej fakulty Univerzity Karlovej a venuje sa materiálnej kultúre, najmä medeným artefaktom. Dlhodobo pracuje na lokalite Abúsír, na českej koncesii v Egypte. Je takisto členom správnej rady Nadácie Aigyptos a poľsko-slovenského tímu, ktorý skúma lokalitu Tell el-Retábí vo východnej Delte Nílu v Egypte.

Pripravila: Hana Dojčanová a Renáta Rábeková

Záznam: Pavel Bohuš

https://www.mensa.sk/akcie/klubovna-dve-storocia-egyptologie-od-rozluste...