IQ olympiáda 2018 - stred

Video z regionálneho kola, ktoré bolo 9.5.2018 na VÚC v Žiline