Identifikácia a vzdelávanie nadaných detí

Video z prednášky Tomáša Blumensteina - Identifikácia a vzdelávanie nadaných detí.