Emocionálna inteligencia - podpora kvalitného duševného zdravia

Video z prednášky doc. MUDr. Alexandry Bražiovej, PhD., MPH