Apponyiovská knižnica v Oponiciach

Video z prednášky v Apponyiovskej knižnici v Oponiciach