Testovanie IQ v Košiciach

nov
14
nov/14 13:00 - nov/14 15:00

Vzdelávacie a konzultačné pracovisko SEVŠ v Košiciach
Tajovského 1383/15

Košice

Testovanie IQ pre študentov SEVŠ  do ktorého sa môže zapojiť aj verejnosť.

Kedy: 
pondelok, 14. november 2016 - od 13:00 do 15:00
Kde: 

Vzdelávacie a konzultačné pracovisko SEVŠ v Košiciach
Tajovského 1383/15

Košice

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť. Predregistrácia sa uzatvára 24 hodín pred testovaním.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.