Testovanie IQ pre verejnosť v Žiline

dec
09
dec/09 16:00 - dec/09 18:00

Gymnázium bilingválne
Ul. T. Ružičku 3
Žilina

Kedy: 
piatok, 9. december 2022 - od 16:00 do 18:00
Kde: 

Gymnázium bilingválne
Ul. T. Ružičku 3
Žilina

Všeobecné informácie: 
Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrujte sa na testovanie pod nižšie uvedeným odkazom.
Ak sa už nedá zaregistrovať, kapacita je obsadená.

Registrujte sa každý zvlášť.

Registrácia na mieste o 15.30. (podpisovanie, platenie) Začiatok testovania 16.00.

Test trvá 40 minút .

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.