Testovanie IQ pre verejnosť v Trenčíne

jún
21
jún/21 16:00 - jún/21 17:30
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín
 
adresa:
Ul. P. Jilemnického 24
Trenčín
Kedy: 
štvrtok, 21. jún 2018 - od 16:00 do 17:30
Kde: 
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín
 
adresa:
Ul. P. Jilemnického 24
Trenčín
Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť. Predregistrácia sa uzatvára 24 hodín pred testovaním.

Registrácia na mieste 15.30

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.