Testovanie IQ pre verejnosť v Lučenci

feb
16
feb/16 15:30 - feb/16 17:00

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy

Haličská cesta 539

Lučenec

Kedy: 
štvrtok, 16. február 2023 - od 15:30 do 17:00
Kde: 

Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy

Haličská cesta 539

Lučenec

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.

Zapíšte sa každý zvlášť.

Registrácia na mieste od 15.30. Začiatok testovania po zaplnení tried priebežne. Príchod najneskôr do 16.00.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.