Testovania

Pre získanie členstva v organizácii Mensa Slovensko je potrebné absolvovať test IQ.

Test nie je závislý na získaných vedomostiach, kultúrnom, jazykovom a spoločenskom zázemí. Ide o vyhľadávanie logických väzieb medzi grafickými symbolmi. Test nevyžaduje teda žiadne špeciálne vedomosti či vzdelanie.

Testovanie organizuje Mensa Slovensko medzinárodne uznávanými testami, pod dohľadom psychológa. Podmienkou je vek minimálne 14 rokov.

Deti pod 14 rokov testujeme na vybraných testovaniach, deti musia byť na testovanie vopred zaregistrované a musia prísť spolu so zákonným zástupcom.

Poplatok za testovanie slúži na pokrytie nákladov testovania. Jeho výška je 20€, pre študentov a dôchodcov je to 10€.

Poznámka: Na testovanie si nezabudnite priniesť občiansky preukaz. V prípade, že si chcete uplatniť zľavu z testovacieho poplatku, prineste si aj doklad potvrdzujúci Váš nárok na zľavu (napr. index).

Upozornenie: Test si môžete opäť zopakovať po uplynutí najmenej 1 roku. V prípade, že túto lehotu nedodržíte, výsledky testu Vám nebudú uznané.
Mensa Slovensko garantuje, že databáza údajov nebude zneužitá ani poskytnutá tretím osobám.

dec 01

Prídite sa otestovať. Nezabudnite sa registrovať už teraz.

dec 13

Prídite sa otestovať. Nezabudnite sa registrovať už teraz.

dec 14

Prídite sa otestovať. Nezabudnite sa registrovať už teraz.