Testovanie IQ pre verejnosť v Košiciach

máj
17
máj/17 16:30 - máj/17 17:45

Univerzitná knižnica TUKE
Němcovej 7
Košice

Kedy: 
streda, 17. máj 2023 - od 16:30 do 17:45
Kde: 

Univerzitná knižnica TUKE
Němcovej 7
Košice

Všeobecné informácie: 

Pozývame vás na testovanie IQ pre verejnosť.

Ako bude test prebiehať? Testovanie organizuje Mensa Slovensko prostredníctvom medzinárodne uznávaného štandardizovaného testu pod dohľadom psychológa Mensy. Test trvá 40 minút a poskytne vám orientačný prehľad o výške jeho IQ. Prečo orientačný? Samotný test má 5% variabilitu a zopár bodov ovplyvňuje aj aktuálny stav testovaného. Podrobnejšie informácie nájdete tu: Testovania | Mensa Slovensko

 

Podmienky účasti: 

  • minimálny vek na testovani je 14 rokov
  • prineste si so sebou preukaz totožnosti (občiansky preukaz)

 

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom. Kapacita testovania je obmedzená na 40 účastníkov.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť a predregistrácia sa uzatvára 24 hodín pred testovaním.

Na testovanie je potrebné priniesť si funkčné pero.

Registrácia na mieste bude prebiehať od 16:30 a začiatok testovania bude o 16:45, preto je potrebné dostaviť sa medzi 16:30 - 16:45.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.

Kontakt na autora testovania

Tamara Babjáková
tamara.babjakova@mensa.sk
+421 948 229 586