Testovanie IQ pre verejnosť v Košiciach

jan
25
jan/25 16:00 - jan/25 17:30

Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach (TUKE)

Boženy Nemcovej 7

Košice

Kedy: 
streda, 25. január 2023 - od 16:00 do 17:30
Kde: 

Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach (TUKE)

Boženy Nemcovej 7

Košice

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.

Zapíšte sa každý zvlášť.

Registrácia na mieste od 15.30. Začiatok testovania o 16.00. Dostavte sa medzi 15.30 - 16.00.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.