Testovanie IQ pre verejnosť v Bratislave

jún
02
jún/02 16:00 - jún/02 18:00

Evanjelické lýceum / Bilingválne gymnázium

Vranovská 2

Bratislava - Petržalka

Kedy: 
piatok, 2. jún 2023 - od 16:00 do 18:00
Kde: 

Evanjelické lýceum / Bilingválne gymnázium

Vranovská 2

Bratislava - Petržalka

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.

Zapíšte sa každý zvlášť.

Registrácia na mieste od 15.30. Začiatok testovania o 16.00 alebo po obsadení kapacity prvej triedy. Dostavte sa medzi 15.30 - 16.00. Čas konca je orientačný, podľa toho koľko tried sa naplní.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.