Testovanie IQ pre verejnosť v Bratislave

okt
20
okt/20 16:00 - okt/20 18:00

Evanjelické lýceum / Bilingválne gymnázium

Vranovská 2

Bratislava - Petržalka

Kedy: 
štvrtok, 20. október 2022 - od 16:00 do 18:00
Kde: 

Evanjelické lýceum / Bilingválne gymnázium

Vranovská 2

Bratislava - Petržalka

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Registrácia na mieste od 15.30. Príchod do 16.00.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Poznámka: Mimobratislavské testovania budú v novembri a decembri, oznámime včas. Plánujeme Košice, Prešov, Zvolen, Banskú Bystricu...

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.