Testovanie IQ pre verejnosť v Bratislave - 3.termín

jún
09
jún/09 17:00 - jún/09 18:00

Pállfyho palác na Zámockej ul.

Zámocká 47

Bratislava - Staré Mesto

Pálffy Palace (Zámocká Street) - Wikipedia

Kedy: 
štvrtok, 9. jún 2022 - od 17:00 do 18:00
Kde: 

Pállfyho palác na Zámockej ul.

Zámocká 47

Bratislava - Staré Mesto

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Po naplnení kapacity bude prihlasovanie uzavreté.

Prosíme, príďte 5-10 minút pred začiatkom testovania. Začiatok testovania o 17.00.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.