Testovanie IQ pre verejnosť v Bratislave - 2.termín

júl
22
júl/22 16:15 - júl/22 17:15

Cukrová 14 - prízemie

Bratislava

Druhý termín v tomto dni. Cez prázdniny obyčajne nerobíme testovania, ale počas korony sme netestovali už od marca. Nakoľko nevieme, aká bude situácia na jeseň a niektorí to budete potrebovať aj do škôl, pripravujeme testovanie s obmedzenou kapacitou, prihlasujte sa preto záväzne. Na jedno testovanie maximálne 20 ľudí, rúška a dezinfekcia rúk povinná.

Kedy: 
streda, 22. júl 2020 - od 16:15 do 17:15
Kde: 

Cukrová 14 - prízemie

Bratislava

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Záväzne sa registrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
 

Na testovanie si prineste funkčné pero a rúško.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.