Testovanie IQ pre verejnosť v Bratislave

feb
16
feb/16 17:00 - feb/16 19:00

Evanjelická základná škola / Evanjelické lýceum

Palisády 57

Bratislava - Staré mesto

Prihlasovanie pre veľký záujem zastavené. Urgentne môžu prísť len tí neprihlásení, ktorí to potrebujú k prihláške na vysokú školu. Ďalšie testovanie v Bratislave bude 23.3.2018.

Kedy: 
piatok, 16. február 2018 - od 17:00 do 19:00
Kde: 

Evanjelická základná škola / Evanjelické lýceum

Palisády 57

Bratislava - Staré mesto

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť. Predregistrácia sa uzatvára 24 hodín pred testovaním.

Registrácia v deň testovania o 16.30.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.