Testovanie IQ pre verejnosť v Bratislave

jan
26
jan/26 17:00 - jan/26 18:34

Evanjelická základná škola / Evanjelické lýceum

Palisády 57

Bratislava - Staré mesto

Upozornenie: Toto testovanie je už plne obsadené, registrácia bola uzavretá.
Kedy: 
piatok, 26. január 2018 - od 17:00 do 18:34
Kde: 

Evanjelická základná škola / Evanjelické lýceum

Palisády 57

Bratislava - Staré mesto

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Predregistrovaní účastníci majú prednosť. Predregistrácia sa uzatvára 24 hodín pred testovaním.

Registrácia 16.30 v deň testovania.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.