Testovanie IQ pre verejnosť v Banskej Bystrici

dec
05
dec/05 15:00 - dec/05 17:00

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela

Kuzmányho 1

Banská Bystrica

 
Kedy: 
pondelok, 5. december 2022 - od 15:00 do 17:00
Kde: 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela

Kuzmányho 1

Banská Bystrica

 
Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.

Zapíšte sa každý zvlášť.

Registrácia na mieste od 14.30. Začiatok testovania o 15.00,  po dokončení registrácií. (sme v jednej aule, začíname naraz)

Test trvá 40 minút .

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.