Testovanie IQ pre verejnosť v Banskej Bystrici

máj
12
máj/12 13:00 - máj/12 15:00

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Kuzmányho 1

Banská Bystrica

Prednášková miestnosť č. 4 (2. poschodie)

 

Kedy: 
štvrtok, 12. máj 2022 - od 13:00 do 15:00
Kde: 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Kuzmányho 1

Banská Bystrica

Prednášková miestnosť č. 4 (2. poschodie)

 

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 20,- (pre žiakov a študentov: € 10,-)
Zaregistrujte sa na testovanie pod nižšie uvedeným odkazom.
Ak sa už nedá zaregistrovať, kapacita je obsadená.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.