Mensa spúšťa IQ testovanie - v Žiline

júl
07
júl/07 15:00 - júl/07 17:00

Gymnázium bilingválne

T. Ružičku 3

Žilina

Kedy: 
streda, 7. júl 2021 - od 15:00 do 17:00
Kde: 

Gymnázium bilingválne

T. Ružičku 3

Žilina

Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz). Dodržujeme covid automat, rúška povinné.

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom. Registrácia sa uzatvára po naplnení kapacity.
Registrácia na mieste od 14.30.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.