Interné testovanie Púchov

mar
24
mar/24 12:00 - mar/24 13:00
Kedy: 
štvrtok, 24. marec 2022 - od 12:00 do 13:00
Všeobecné informácie: 

Upozornenie: toto nie je verejné testovanie, zapisujú sa len tí, ktorých sa to týka

 

Na testovanie si prineste funkčné pero.

 

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.