Individuálne testovanie IQ pre verejnosť v Bratislave - 6.termín

feb
17
feb/17 12:00 - feb/17 13:00

Pálffyho palác

Zámocká 47

Bratislava - Staré Mesto

 
Kedy: 
štvrtok, 17. február 2022 - od 12:00 do 13:00
Kde: 

Pálffyho palác

Zámocká 47

Bratislava - Staré Mesto

 
Všeobecné informácie: 

Podmienky účasti: minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz).

Poplatok za testovanie je € 10,- (pre žiakov a študentov: € 7,-)
Predregistrovať sa na testovanie môžete pod nižšie uvedeným odkazom.
Po naplnení kapacity bude prihlasovanie uzavreté. Nie je možné prísť na testovanie bez predregistrácie, ak nebudete môcť po prihlásení na testovanie prísť, prosíme oznámiť organizátorovi, aby sa uvoľnilo miesto pre ďalšieho záujemcu.

Prosíme, príďte 5-10 minút pred začiatkom testovania. Začiatok testovania o 12.00.

Testovanie prebieha za dodržania aktuálnych protiepidemických opatrení, nezabudnite si respirátor.

Na testovanie si prineste funkčné pero.

Právne oznámenie:

Účastník testovania svojou registráciou súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia výsledkov testov. Rozsah spracúvaných osobných údajov predstavuje: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, poštová adresa (ak je odlišná od adresy trvalého bydliska), dátum narodenia, telefonický kontakt (ak bol poskytnutý), e-mailová adresa (ak bola poskytnutá), zamestnanie (ak informácia bola poskytnutá), dátum testovania a výška inteligenčného kvocientu IQ. Účastník testovania má ďalej právo požiadať o potvrdenie či a aké osobné údaje sú o ňom spracúvané.