Voľby Mensa Slovensko 2015

Voľby do Rady Mensy Slovensko a do kontrolnej skupiny sa konali dňa 23.5.2015 na Valnom zhromaždení Mensy Slovensko na Konventnej ulici 15, v Bratislave. Hlasovať bolo možné taktiež poštou (15.4. - 15.5.) a elektronicky (23.4. - 22.5.). 

Celkový počet členov Mensy Slovensko zapísaných do zoznamu voličov bol 417. Odovzdaných bolo 112 platných hlasovacích lístkov. Svoje hlasovacie právo využilo 27% členov. Priamo na valnom zhromaždení bolo odovzdaných 24 hlasovacích lístkov. Možnosť hlasovať pred valným zhromaždením využilo 90 členov, z toho 6 volilo poštou (z toho 2 hlasovacie lístky boli neplatné) a zvyšných 84 členov volilo elektronicky.

Za predsedníčku MS bola zvolená Anna Dojčanová. 
Za členov Rady: Ľubomír Činčura, Margita Elšíková, Ján Fízeľ, Martin Florovič, Henrich Kriško, Miroslav Macko,  Marián Metes a Peter Morávek. 
Za členov kontrolnej skupiny boli zvolení: Karel Fibík, Mária Svoreňová a Marián Záhradník.

Viac informácii nájdete v dokumente Výsledky volieb 2015 (pre vstup je potrebné prihlásiť sa).