Photocup 2017 - fotografická súťaž Mensy International

Tohtoročná fotografická súťaž Mensy International má tému: Borders - Hranice  .

Nemusia to byť len tie na mape, alej aj hranice v nás, či v možnostiach a schopnostiach ľudstva. Ako túto tému uchopíte, je na vás. 

Stačí poslať svoje súťažné fotky (maximálne 3 na jedného účastníka) vo veľkosti maximálne 1 MB a formáte jpg. na adresu nášho národného porotcu Pavla Breiera breier@kailas.sk do 23.júla 2017. K fotografii napíšte svoje celé meno, adresu, názov fotografie a svoje členské číslo.

Najlepšie práce postúpia do svetového kola súťaže.

O porotcovi: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Breier_(1953)

 

viac info: hana@dojcanova.eu