Photocup 2015

Po vlaňajšom úspechu, kedy slovenský mensan Ľubo Činčura vyhral celosvetové kolo Photocup 2014 na tému Beauty, je vyhlásené téma na Photocup 2015 - URGENT.

Slovenské kolo sa uzatvára 18.8.2015. Súťažné príspevky posielajte na slovenskú komisiu súťaže, ktorú vedie Peter Grejták - grejty@gmail.com.