Pavla Blažeková

Dátum narodenia:

28. apríl 1981

Vzdelanie:

FMFI UK Bratislava matematika - deskriptivna geometria

Koníčky:

Judo, kreslenie, matematika