Daniel Eliašik

Obrázok používateľa Daniel Eliašik

Kontakt:

daniel.eliasik g mail

Zamestnanie:

profesne pôsobím v obore elekto a teplo, energetická efektívnosť, technické zariadenia budov, prevádzka budov a zariadení

Životné postoje:

libertarian