Vladimír Kudláč

Prezývka:

vlado

Dátum narodenia:

15. apríl 1963

Kontakt:

kudlac@modulcad.com / +421903797525

Vzdelanie:

SjF SVŠT Bratislava

Zamestnanie:

Tvorba CAD softvéru

Životné postoje:

Ži a nechaj žiť...