Radovan Miškár

Obrázok používateľa Radovan Miškár

Dátum narodenia:

27. november 1985

Vzdelanie:

Žilinská Univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov