Michal Benko

Kontakt:

michal.benko@mensa.sk

Vzdelanie:

Mgr. v odbore učiteľstvo akademických predmetov v aprobácii matematika-fyzika, PaedDr. v odbore Teória vyučovania fyziky, PhD. v odbore Teória vyučovania fyziky

Zamestnanie:

Učiteľ

Koníčky:

Cyklistika, turistika, filmy a seriály, ...a učím sa hrať na gitare :)

Životné postoje: