Peter Pavlovič

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave Masarykova univerzita

Životné postoje:

Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.