Peter Pustaj

Obrázok používateľa Peter Pustaj

Kontakt:

ppustaj@yahoo.com

O mne

O mne viac na blogspote.

Zamestnanie:

Životné postoje:

Čo dosiahnutím cieľov získame, nie je toľko dôležité ako to, čím sa v priebehu cesty k týmto cieľom staneme.