Peter Kišša

Prezývka:

pepeki

Zamestnanie:

IT

Životné postoje:

Neexistuje žiadna situácia, ktorú by nebolo možné zušľachtiť - buď uskutočneným výkonom, alebo trpezlivým znášaním.
J.W.Goethe