Lucia Kolibárová

Kontakt:

lucia.kolibarova@mensa.sk

Vzdelanie:

Akadémia PZ v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Zamestnanie:

slúžim vlasti

Aktivity v Mense:

možno časom

Koníčky:

šport, príroda, zvieratá, knihy, autá, ezoterika

Životné postoje:

Metafyzický zákon akcie a reakcie: Čo dáš, dostaneš. Kto ubližuje druhým, bude mu ublížené, aby precítil utrpenia, ktoré spôsobuje a mohol sa z tejto skúsenosti poučiť, ak je dostatočne inteligentný. Lebo nič sa nedeje náhodne, iba žneme úrodu svojich dobrých alebo zlých činov. Koleso karmy sa točí....