Michal Adamec

Vzdelanie:

SPŠ Dca Mechatronika

Zamestnanie:

Referent vo výdajni náradia

Koníčky:

začiatočník japončiny

fantazy knihy

doskové spoločenské hry