Michal Adamec

Vzdelanie:

SPŠ Dca Mechatronika

Zamestnanie:

Nákupca v strojárskej firme

Koníčky:

začiatočník japončiny

fantazy knihy

doskové spoločenské hry