Ivan Ichnatolia

Dátum narodenia:

10. júl 1958

Vzdelanie:

Gymnázium

Zamestnanie:

Robotník

Životné postoje:

Nenapraviteľný ľavičiar