Tomáš Franko

Kontakt:

tfranko@centrum.sk

Vzdelanie:

FEI TU Košice

Zamestnanie:

projektant elektro

Koníčky:

hudba, knihy, turistika