Tomáš Franko

Kontakt:

tfranko@centrum.sk

Vzdelanie:

FEI TU Košice

Zamestnanie:

projektant elektro, živnostník

Koníčky:

hudba, knihy, turistika, príroda