František Zúbek

Prezývka:

FEZU

Dátum narodenia:

30. august 1957

Kontakt:

fero.zubek@gmail.com

O mne

Rád vymýšľam a rozbieham nové.

Vzdelanie:

OUPT - spojová učňovka

SOUS - maturita popri zamestnaní

EF SVŠT - technická kybernetika

Zamestnanie:

Aktivity v Mense:

zatiaľ pozorovateľ

Koníčky:

Moja práca. Hra. Sci-fi. Futbal. Sny.

Životné postoje:

Šťastie je prekonávanie bariér na ceste k cieľu.

Ak funguje komunikácia, funguje všetko.

Ak dávaš, určite dostaneš.

Nemusíme nič meniť, prežitie nie je povinné. (A. Deming)