Dalibor Jurášek

Obrázok používateľa Dalibor Jurášek

Dátum narodenia:

4. december 1987

Kontakt:

dalibor.2184@gmail.com

O mne


Zaujímam sa o poznanie sveta do hĺbky: o základné princípy bytia. Nejde o poznanie chladné, mechanické a oddelené od výskumníka, ale živé, žité, a bytostne prepojené s povahou nášho vedomia a cítenia. Súčasná veda sa snaží čo najrigídnejšie oddeliť experimentátora a skúmaný jav. Svet však nie je možné spoznať iba skúmaním jeho izolovaných súčastí. Musíme ho zohľadňovať ako celok, do ktorého patrí každý z nás. Je pred nami veľká výzva prehodnotiť doterajšie koncepcie vedy: čo je poznanie? Čo je pravda? Kto sme a akú úlohu v tom celom hráme? Verím, že cesta k novej, integratívnej vede vedie cez premenu osobnosti výskumíka, ktorý sa od sveta nesmie oddeľovať, ale sa doň začleniť na novej, kvalitatívne vyššej úrovni porozumenia.

Vzdelanie:

Študoval som psychológiu v Bratislave a Bambergu (2010-2013) a pokračujem štúdiom kognitívnej vedy v Ľubľane (2014) a Krakove (2015).

Zamestnanie:

Spolupracujem na projekte integratívnej psychologickej teórie, ktorá sa snaží spájať rozličné prístupy a paradigmy a prepojiť ich do zmysluplného a prakticky aplikovateľného celku. Ide o predbežne formulovaný koncept, ktorý je stále vo vývoji. Stránka teórie: www.marman.sk

Okrem toho mám 2+ ročné skúsenosti zo súkromnej sféry (projektový manažment v IT developmente, business consulting – programový manažment, riadenie HR).

Aktivity v Mense:

Účasť na klubovniach a niektorých iných akciách, člen volebnej komisie pre voľby 2011, 2012 a 2013.

Koníčky:

Psychológia, filozofia, klasické umenie (14. – 19. stor.), klavír, osobný rozvoj, príroda...