Michal Gašperan

Obrázok používateľa Michal Gašperan

Prezývka:

gašpo

Dátum narodenia:

1. máj 1980

Kontakt:

tel: 0904111102, e-mail: gasperan.michal@gmail.com

Vzdelanie:

Technická Univerzita v Košiciach

Zamestnanie:

Konateľ firiem MMM WOOD, s.r.o., ProPACTA, s.r.o., Robotex Slovakia, s.r.o.

Životné postoje:

...všetko zlé je na niečo dobré...