Monika Vaneková

Dátum narodenia:

18. február 1988

Kontakt:

vanekova.m@gmail.com

Vzdelanie:

Gymnázium Šurany

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave - Ekonomická a finančná matematika

Zamestnanie:

BI analytik - Tatrabanka, a. s.