Helena Drexlerová

Dátum narodenia:

7. apríl 1984

Životné postoje:

Človek nie je stvorený na to,aby sa vzdával.Človeka možno zdrviť,ale nie poraziť.(E.Hemingway)