Branislav Pika

Prezývka:

SwimPixo

Dátum narodenia:

29. marec 1990

Vzdelanie:

Gymnázium, potom VŠ so zameraním na IT

Zamestnanie:

iSW, s.r.o.