Jakub Kliment

Dátum narodenia:

16. október 2001

Vzdelanie:

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica

Koníčky:

Fyzika, Astronómia, Geológia