Michal Grešák

Dátum narodenia:

27. december 1989

Kontakt:

gresakm@gmail.com

Zamestnanie:

Referent- prevadzka informatiky pre Slovnaft, a.s.